Al vanaf €15,85 hosting op Windows NT / 2000 met IIS, met eigen domeinnaam, met Active Server Pages (ASP) en Frontpage en MS Access database support.
   maandag 14 oktober 2019  
 Al vanaf EUR 15,85 per maand:  mailinglist
Al vanaf €15,85* per maand kunt u uw producten, diensten, evenementen en bedrijf wereldwijd presenteren via Internet. Met een website en email onder eigen firmanaam. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor websiteontwerp, -realisatie en -hosting door Internetdiensten.Net.
Categorien: Categorie  Algemeen
(voorwaarden, facturatie)
Categorie  Website maken en onderhouden
(lokaal, Microsoft® FrontPage® extensies, upload)
Categorie  Email
(instellingen, beheer, mailinglist, autoresponder)
Categorie  Hulpmiddelen
(programmatuur, apparatuur)
Categorie  Programmeren
(HTML, ASP, Javascript, VBscript, CGI-BIN, SSI)
Categorie  Active Server Pages
(voorbeelden, gebruik van standaard scripts, MS Access)
Categorie  Techniek
(IP adres, dataverkeer, anonymous FTP, telnet, Real audio/video)

Ik vind geen antwoord op mijn vraag, ik mis een categorie...

Kijk dan alsnog op ons: Supportforum,

of anders: Vertel het ons!

vraag Ik heb al een domeinnaam geregistreerd staan (bij een andere provider) kan ik die bij jullie laten onderbrengen?
antwoord Jazeker, of u nu al zelfstandig een domeinnaam geregistreerd heeft, of dat u al een domein heeft ondergebracht bij een andere provider, wij verhuizen de domeinnaam graag naar onze servers. Want wij begrijpen dat u voordeliger uit wilt zijn of dat u bovenal de extra mogelijkheden van een Windows 2000 host wilt benutten.
Wij rekenen geen domeinnaamverhuiskosten als u uw domein verhuist van een andere betaalde Nederlandse provider naar ons!
Er dienen enkele registratieformulieren ondertekend en ingediend te worden (alleen voor .nl namen, namelijk een verhuisverklaring, een registratiecontract, een overeenkomst met ons en een kopie uitreksel KvK of voor particulieren een persoonlijk identiteitsbewijs). Deze formulieren worden voor u gegenereerd als u het bestelformulier invult, verder handelen wij de verhuizing helemaal af en heeft u er geen omkijken naar. Uw site zal geen moment uit de lucht zijn.
U kunt op het bestelformulier aangeven dat u het domein wilt overhevelen van uw huidige provider, die u tijdig opgezegt dient te hebben.
vraag Waarom zou ik Internetdiensten bij jullie huren, er zijn lokaties/servers op het net waar ik gratis onbeperkte ruimte krijg?
antwoord Onze internetdiensten zijn primair bedoeld voor organisaties die met een eigen domeinnaam op Internet bereikbaar willen zijn. Het klopt dat er ook gratis webruimte beschikbaar is, maar daar zitten nagenoeg altijd een aantal beperkingen aan, bijvoorbeeld:
- u kunt daar geen domeinnaam naar toe laten verwijzen,
- er is dan ook geen email op eigen domein mogelijk,
- de ruimte mag vaak niet voor commerciŽle doeleinden gebruikt worden,
- uw bezoekers worden "getrakteerd" op reclameboodschappen door extra vensters, logo's of "menu"-balken onder/boven uw pagina's enz.,
- door de grote aantallen gebruikers en bezoekers van deze servers is de kwaliteit (lees snelheid, performance) niet constant en zeker niet gegarandeerd.
vraag Waarom zou ik Internetdiensten bij jullie huren, Ik heb toch al webruimte bij mijn inbelaccount?
antwoord Dat zal inderdaad het geval zijn, maar de ruimte is vaak beperkt en er zullen alsnog extra opties of een ander accounttype (vaak bestempelt als "business account") nodig zijn tegen hoge tarieven. Let goed op de prijzen die gerekend worden voor domeinnaamregistratie, emailaccounts, script mogelijkheden, mailinglijsten, enz.
Deze "access providers" zullen de prijs/prestatie vergelijking niet kunnen doorstaan (trouwens concurrerende "presence providers" ook nauwelijks).
Ga gerust op onderzoek uit!
vraag Welk telefoonnummer moet ik bellen om toegang te krijgen? Is dat tegen lokaal tarief?
antwoord U kunt niet via ons toegang krijgen tot het Internet, er valt dus niets in te bellen. Toegang verkrijgt u door gebruik te maken van een reeds bestaand inbelaccount bij een "access provider". Onze diensten beperken zich momenteel tot "presence providing". Als u ingebeld bent, kunt u vervolgens uw site benaderen en gewijzigde pagina's aanleveren (bijvoorbeeld met FTP) en u kunt uw elektronische postvakje(s) leeghalen.
Als u ook Internettoegang wenst kunnen wij ook een account voor u aanmaken bij een van de vele "gratis" providers.
vraag Kunnen we zo'n site van jullie voor alles gebruiken?
antwoord Nee. Het gebruik is gebonden aan bepaalde voorwaarden. In de overeenkomst die u aangaat staat daarover het volgende:

3. GEBRUIK VAN DE COMPUTERCAPACITEIT
3.1 Algemeen
De computercapaciteit mag uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten zoals uitgevaardigd door plaatselijke, landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de Nederlandse en Amerikaanse wetgevingen.
Het is de huurder nadrukkelijk niet toegelaten om: obsceen, godslasterlijk, discriminerend, pornografisch of dergelijk aanverwante materiaal middels de ter beschikking gestelde computercapaciteit te publiceren, verspreiden of te promoten, alsmede verwijzingen daarnaar.
3.2 Intellectuele eigendomsrechten
De huurder verklaart bij het gebruik van de computercapaciteit geen inbreuk te maken op eigendomsrechten van derden, zoals copyright-, auteurs-, octrooi- of merkenrechten.
3.3 Aansprakelijkheid
De huurder verklaart ook uitdrukkelijk dat verhuurder geen enkele aansprakelijkheid draagt, als gevolg van het handelen van de huurder met de ter beschikking gestelde computercapaciteit. Waaronder eveneens begrepen schades, gevolgschade, claims, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.
vraag Hoe worden de kosten in rekening gebracht?
antwoord Een overeenkomst wordt voor twaalf maanden aangegaan en deze wordt telkens met twaalf maanden verlengd tenzij minimaal 30 dagen voor de afloop van de periode is opgezegd. De eerste factuur omvat de eenmalige domeinnaamregistratiekosten + de domeinnaamabonnementskosten voor 12 maanden + 12 maal het maandbedrag van het gekozen pakket met eventuele uitbreidingen. Betaling kan ineens door overmaking, of periodiek door het machtigen tot autoamtische incasso.
* Alle bedragen in euro, exclusief 21% BTW. Info@Internetdiensten.Net